thuma'ninah hatiarakian bertanyalah seorang sahabat kepadaku akan makna sabar.. aku tak pandai nahu bahasa arab, nak cakap arab pun aku tak pandai.. maka nak terjemahan secara tepat aku tak tahu, cuma aku kata mengikut pengertian yang aku tahu ada dua definisi..

satu, menurut ar-Raghib al-Ashfahani, menahan dalam kesempitan.. dua, menurut ibnu al-Jauzi, menahan diri dari apa yang dinginkan.. kata2 ini berbeza mengikut situasi.. ketika diuji musibah, maknanya menahan diri dan berlapang dada dari perasaan sedih, risau, menyesal dan gelisah.. dalam keadaan perang, ia bermaksud nekad dan berani.. dalam al-Quran ada juga dikonotasikan sabar ini dengan kata 'berpuasa' (shaum)..

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar (berpuasa) dan mengerjakan shalat; dan sesungguhnya yang demikian itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyu';" [2:45]

ada tafsir yang menjelaskan ayat di atas dengan mengatakan bahawa sabar itu ketaatan secara batin dan shalat itu ketaatan secara zahir.. sesungguhnya yang kedua itu merupakan yang paling berat.. bilamana kedua2 itu dapat dikerjakan maka , ibadah yang lain akan menjadi lebih mudah.. insya-Allah..

seorang sahabat pernah menjelaskan aku akan tiga macam kesabaran..
  1. sabar menghadapi musibah
  2. sabar dalam ketaatan (kepada Allah)
  3. sabar ketika menghindari maksiat
dimana yang terkemudian itu lebih berat dari yang sebelumnya..

dia bertanya pula bagaimana nak bersabar? merujuk semula ayat al-Baqarah:45, maka jalannya ialah khusyu'.. maka khusyu' pula biasanya diterjemahkan sebagai 'merendahkan diri'.. kata khusyu' ini kebiasaannya digunakan lebih kerap tatkala menjelaskan ibadah shalat..

maka bagaimana mengaplikasikan khusyu' dalam kehidupan seharian? ada seorang sahabat menjelaskan bagaimana thuma'ninah dalam shalat boleh mendatangkan khusyu' dalam shalat.. dan betapa penting thuma'ninah hingga menjadi fardhu dalam shalat..

dari Abu Hurairah ra bahawa Rasulullah saw masuk ke masjid, kemudian masuklah seorang lelaki, lalu dia memberi selawat dan salam kepada Nabi saw maka baginda membalas (salamnya), lalu baginda berkata, "Kembalilah shalat, kerana anda belum shalat", lalu ia kembali shalat seperti shalat sebelumnya.

Kemudian datanglah ia memberi salam kepada Nabi saw, lalu baginda berkata, "Kembalilah shalat, kerana anda belum shalat" tiga kali, lalu berkatalah (orang itu), "Demi (Allah) yang mengutuskan anda dengan sebenarnya, saya tidak dapat (shalat) lebih baik dari itu, maka ajarilah saya."

Maka berkatalah baginda, "Apabila anda berdiri untuk shalat bertakbirlah, lalu bacalah ayat-ayat Quran yang mudah bagi anda, lalu ruku'lah sampai istirehat dalam ruku' itu, lalu bangkit sehingga berdiri lurus, lalu sujudlah sampai istirehat dalam sujud, lalu perbuatlah demikian dalam shalat seluruhnya."

(HR Bukhari dan Muslim)

diam.. itulah tafsiran sependapat empat mazhab fiqh mengenai thuma'ninah.. dan jika thuma'ninah mampu mendatangkan khusyu' dalam shalat maka sudah tentu 'diam' juga mampu mendatangkan khusyu' dalam sabar.. maka ketika sama ada anda diuji dengan musibah atau diduga dalam ketaatan atau digoda dengan maksiat, lakukan thuma'ninah.. iaitu diamlah sampai merasa istirehat, sebelum melakukan apa yang patut anda lakukan..

diam sampai merasa istirehat itu maksudnya tenteram.. adakah diam itu hanya diam dan hening? ruku' dan sujud itu berserta zikir.. thuma'ninah itu juga beserta zikir.. zikir itulah yang mententeramkan hati seperti firman Allah swt dalam surah ar-Ra'd:28.. zikir itu bertujuan mengingat Allah.. puji dan syukur.. maka thuma'ninah bermaksud itu diam mengingat Allah swt..

"(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah". Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia. " [13:28]

bila kita sebut psal thuma'ninah hati.. ceritanya berkait dengan niat.. demikian pula yang sudah kita ketahui, hati manusia yang berbolak-balik dan bagaimana niat jahat belumlah tercatit dosa sehingga dilakukan.. thuma'ninah lah setelah punya niat.. ini cara kita menyelaraskan niat kita dengan perbuatan kita.. jika kita tenteram dengan niat tersebut insya-Allah.. kerna kebaikan itu menimbulkan ketenteraman dan maksiat itu membangkit gelisah dalam hati..

wallahualam..
About this entry

 

About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008